Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Thai Thala Massage KVK 68813627

Thai Thala Massage, hierna genoemd Thai Thala. Iedereen die gebruik maakt van de diensten van Thai Thaka verklaart akkoord te gaan met de algemene voorwaarden zoals hieronder beschreven. Deze Algemene Voorwaarden kunnen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden aangepast, aangevuld, of vervangen, hoewel zulke wijzigingen niet van toepassing zijn op reeds verrichte boekingen. 

 

Massage behandelingen

 • De massages die Thai Thala verleent staan beschreven op de website, de prijslijsten en andere publicaties.
 • Thai Thala verleent geen medische massages/ behandelingen. Bij medische klachten dient cliënt met zijn/haar behandelend arts of specialist te overleggen alvorens een behandeling te ondergaan.
 • Thai Thala verleent geen erotische massages, aanvraag tijdens een behandeling wordt niet op prijs gesteld en kan tot staken van de behandeling leiden.

 

Schade en (medisch) risico

 • Cliënt maakt uit eigen vrije wil gebruik van de diensten van Thai Thala en deze kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, welke dan ook, die uit deelneming aan massage en/of behandelingen en/of gebruikmakend van de diensten van Thai Thala voortvloeien.
 • Intake en uw gezondheid: is er sprake van medische klachten, is cliënt in behandeling bij een arts of specialist of gebruikt medicijnen die het reactievermogen beïnvloeden dan dient cliënt dit door te geven. Belangrijk voor vrouwen: als u zwanger bent, of in de aanlooptijd om het te worden, moet u dit voorafgaand aan de behandeling beslist melden. Cliënt blijft verantwoordelijk voor het doorgeven van belangrijke informatie m.b.t. de gezondheid aan Thai Thala.
 • Uw persoonlijke en/of medische gegevens worden zonder uw schriftelijke toestemming nooit aan derden verstrekt.
 • Thai Thala stelt zich niet aansprakelijk voor beschadiging, diefstal of verlies van eigendommen en ongevallen in en rondom de massagepraktijk.
 • Thai Thala massage is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar overeenkomsten en/of andere verplichtingen niet kunnen worden nagekomen door overmacht. Onder overmacht word verstaan elke bijzonder oorzaak/omstandigheid, die in redelijkheid niet geacht kan worden voor het risico van Thai Thala te komen.Thai Thala heeft in geval van overmacht het recht haar verplichtingen op te schorten. In geen geval is Thai Thala gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

 

De behandeling

 • Client dient tijdig aanwezig te zijn op de overeengekomen locatie en tijdstip.
 • De behandeling dient direct na afloop afgerekend te worden.
 • Thai Thala behoudt zich het recht voor een cliënt van behandeling uit te sluiten.
 • Gedurende een massage/behandeling dient u uw mobiele telefoon uit te schakelen. Dit om zo'n rustig mogelijke massage behandeling te kunnen geven.

 

Annuleren van een afspraak

 • Annulering van een behandeling/opdracht is tot 24 uur voor aanvang, telefonisch of per e-mail, mogelijk. Annuleert u binnen 24 uur dan kunnen de kosten in rekening worden gebracht van de gevraagde behandeling.
 • Thai Thala behoudt zich het recht voor een opdracht te annuleren, indien er naar het oordeel van Thai Thala massage geen sprake is van een hygiënische situatie. Restitutie van de kosten vindt dan niet plaats.cadeaubonnen

 • De cadeaubon, die alleen aangeschaft is via Thai Thala, dient vooraf aan het massageconsult, het liefst bij reservering, overlegd te worden en kan niet achteraf verzilverd worden.
 • Op elke cadeaubon is een geldigheidsdatum vermeld, indien deze niet is vermeld is de bon geldig tot één jaar na uitgifte hiervan.
 • Bij inlevering van de cadeaubon vindt geen gehele of gedeeltelijke teruggaaf van geld plaats.
 • Elke cadeaubon moet zonder zichtbare schade aangeboden worden. Thai Thala is niet aansprakelijk te stellen voor directe of indirecte beschadiging aan of op de cadeaubon of voor beschadiging, diefstal of verlies en zoekraken met de post van de cadeaubonnen.
 • Het reproduceren van de cadeaubonnen is verboden, handel en verkoop vindt uitsluitend plaats via Thai Thala. Andere vorm wordt gezien als overtreding en zal niet worden geaccepteerd en aangifte zal worden gedaan.
 • Cadeaubonnen zijn alleen geldig indien deze voorzien zijn van een geldige handtekening of stempel van Thai Thala.
 • Bij verlies van een cadeaubon vervalt het recht op eventuele openstaande behandeling/massage. De cadeaubon is niet inwisselbaar voor contant geld.

 

 

Thai Thala website 2019. Alle rechten voorbehouden. Onze excuses voor eventuele tekst, type en content fouten. Lees onze Algemene voorwaarden.